ARA
Filitre
Kapat

Nem Yalıtımı Nedir?

26 Nisan 2020 Pazar

NEM NEDİR?

Nem, havada bulunan su buharına denir.

Mutlak nem birim hacimdeki nem miktarıdır. Gram/metreküp olarak verilir. Bağıl nem havadaki nem miktarının o havanın alabileceği maksimum neme olan oranıdır.

İnsanların barınması için binaların çoğunda bağıl “nem oranı” %30 ilan %50 arasındaki bölge içerisindedir.

Havadaki su buharının, yapı üzerinde “rutubet” oluşturması için, bir yüzeyde veya yapı elemanı içinde su haline dönüşmesi gerekmektedir. Bu havadaki nemin, su haline dönüşmesi terleme ve yoğuşma ile meydana gelmektedir.

Suyun varlığı yoğuşmaya, çatı ve pencere akmalarına, zeminden kılcal akışa veya bunların birkaçının oluşmasına neden olabilir.

Terleme: Havanın içindeki su buharının temas ettiği yüzeyin sıcaklığı, yoğuşma noktası sıcaklığının altına düştüğü zaman yüzeyde “terleme” -su zerrecikleri birikintisi- başlar. Kısaca su buharının yapı elemanlarının yüzeyinde yoğuşmasına terleme denir. Yeterli bir ısı yalıtımı yapıldığında bu olay rahatlıkla önlenebilir.

Yoğuşma: Yapı elemanlarının içinde meydana gelen, ilk oluşumda göz ile farkedilmeyen su birikimidir. Eğer bu su birikimi zamanla kuruyabiliyor veya yapı elemanı bünyesinden fiziksel olaylar sonucu atılabiliyorsa bir tehlike arz etmez. Yapıların dış ortama bakan duvar ve pencerelerinin iç yüzeylerinde soğuk günlerde yoğuşma olabilmektedir. Bu olgu hem yapı elemanına verdiği zarar hem de konfor açısından sakınca oluşturmaktadır.

Yapının toprak üzerindeki kısımlarının olduğu kadar, toprak altında kalan bölümlerinin de, özellikle nem ve su gibi etkilere karşı korunması gerekir.

NEM BÖLGESİ 

Yüzey nemi yapı yüzeylerine temas ederse bunların kapillarlığı ayesinde yukarıya doğru ilerler ve yayılır.Böylece bodrum ve zemin katların duvarları fazla miktarda nemlenebilir.Nemin ilerleme yüksekliği toprak seviyesinden 2 hatta 3 m 'ye kadar varabilir.

Sürekli nemlenme,kuruma olayları etkisindeki duvarda en çok suda eriyen tuzların kristal yapılarının bozulması ile meydana gelen hasarlar önemlidir.

NEM ETKİLERİ

Duvarda nem etkileri çok yönlüdür.Öncelikle zemin duvarlarının ısı yalıtım verimi düşer .Bunun sonucunda yoğuşma suyu oluşabilir.

Kaplama duvar kağıtları ve boyalar sürekli nemleneceğinden kabarmalar ve lekeler görülür.Bu tür odalar sıhhi değillerdir.Rahatsız edici bir koku taşırlar.Bakteri üremesine sebep olurlar.Ve ısınma için daha fazla enerji harcanmasına sebep olurlar.Kaplamalar duvardan ayrılır,iç sıva duvardan çözülür ve dökülür.Dış yüzeylerde de birçok hasar görülür.

Nem Bağlayıcı malzemelerinde çözülüp ayrılmasından başka.çatlama ve kabarmalara sebep olur.

YALITIM ÖNLEMLERİ 

 Yapı yüzey neminden korunursa yukarda belirtilen hasarlar gözükmez.Neme karşı alınan bütün önlemler nem yalıtım önlemleri olarak adlandırılır.

NEM YALITIMI İÇİN İZOBOZZ ve FELTBİ KEÇE KULLANIMI

Öncelikle bu durumda seçilecek yalıtım malzemesinin hem nefes alması hem de sudan etkilenmemesi gerekmektedir.Bunun iin özellikle hidrofobik ve higroskobik malzemeler seçilmelidir.

Polyester elyaf keçeler tüm bu özellikleri taşımaktadırlar.Binadaki nemi dengelemekte ,higroskobik özelliği sayesinde ihtiyaç durumunda dışarı vermektedir.

Higroskopi, genel kimyada  herhangi bir maddenin içinde bulunduğu ortamdaki su molekülleri difüzyon veya  çeperinde yoğunlaştırma  yöntemi ile azaltabilme yeteneğine verilen isimdir. 

izobozz ve Feltbi dekoratif keçeler bu özellikleri ile binanızı da rutubetten koruyarak nem yalıtımı görevini de yapmaktadırlar.

 

Yorum Yapın